نمایش 1–32 از 92 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سايه چشم مگنتی رنگ 954 كوزارت

56,970 تومان
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • ابریشمی و لطیف
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سايه چشم مگنتی رنگ 949 كوزارت

56,970 تومان
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • ابریشمی و لطیف
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سايه چشم مگنتی رنگ 944 كوزارت

56,970 تومان
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • ابریشمی و لطیف
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سايه چشم مگنتی رنگ 937 كوزارت

56,970 تومان
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • ابریشمی و لطیف
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سايه چشم مگنتی رنگ 950 كوزارت

56,970 تومان
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • ابریشمی و لطیف
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سايه چشم مگنتی رنگ 947 كوزارت

56,970 تومان
 • ابریشمی و لطیف
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سايه چشم مگنتی رنگ 943 كوزارت

56,970 تومان
 • ابریشمی و لطیف
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 73

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 72

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سايه چشم مگنتی رنگ 936 كوزارت

56,970 تومان
 • ابریشمی و لطیف
 • بافت پودر فشرده
 • دارای رنگدانه های فوق العاده
 • دارای رنگ های متنوع و زیبا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 60

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 43

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم مدادی رنگ 72 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 33

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 24

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم مدادی رنگ 66 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 23

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم مدادی رنگ 71 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم مدادی رنگ 54 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم مدادی رنگ 70 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم مدادی رنگ 64 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم مدادی رنگ 51 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم مدادی رنگ 68 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم مدادی رنگ 67 کوزارت

94,170 تومان
 • نوک پیچی
 • نمای براق
 •  رنگ های متنوع
 •  بدون نیاز به اپلیکاتور
 •  سایه کرمی در قالب قلم
 •  رنگدانه های با کیفیت
 • بافت کرمی
 • ماندگاری طولانی
 • بدون نیاز به تراشیدن
 • ضد حساسیت
 •  پخش راحت روی پلک

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 21

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 20

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 16

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 57

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 46

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 36

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 32

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم تک رنگ دوسه شماره 27

46,170 تومان
* تاریخ انقضا: 2021.11.05 *
 • ضدحساسیت
 • تنوع رنگی بالا
 • دارای بافتی نرم با ماندگاری بالا

سایه چشم

سایه چشم یک محصول از آرایش چشم است که روی پلک ها قرار می گیرد تا چشم را برجسته یا جذاب تر نشان دهد. سایه می تواند به چشم ها عمق و ابعاد ببخشد و همچنین رنگ چشمان فرد را تکمیل کند. سایه چشم میتواند چشم ها را بزرگتر نشان دهد یا به سادگی و به صورت خاصی توجه را به سمت چشم جلب کند.

سايه چشم پودری:

پر کاربرد ترین نوع سایه چشم پودری است. مبتدیان بهتر است که از سايه چشم پودری شروع کنند زیرا ساده ترین نوع سایه آن است.

سايه مات:

سايه مات برای استفاده روزمره عالی میباشد.

سایه براق:

سایه چشم براق برای ایجاد نمای چشمگیر شب مناسب میباشد و به چشمانتان جلوه خاصی میدهد.

نکته:

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که شما سایه پودری را با دست روی چشم بمالید چرا که پوست بسیار حساس است. هرچه پوست را بیشتر لمس کنید باعث ایجاد خطوط ریز و افتادگی اطراف چشم می شود. بهتر است از یک براش مخصوص سایه برای این کار استفاده کنید.

نحوه استفاده از سایه:

روش مرسوم استفاده از سايه چشم ، استفاده آن از یک گوشه چشم به گوش دیگر است که از روشن به تیره ترکیب می شود. شروع با رنگ های روشن از گوشه داخلی و ترکیب آن با رنگ تیره باعث می شود چشم ها دورتر و بزرگتر به نظر برسند. بخاطر داشته باشید که از رنگ های روشن برای برجسته سازی فرم چشم استفاده می شود. از رنگ های تیره برای سایه زدن و تغییر شکل استفاده می شود.

لوازم آرایشی

با اینکه محصولات آرایشی روزانه به طور مرتب توسط خانم‌ها استفاده می‌شوند، ولی برای داشتن یک آرایش بی عیب‌و‌نقص باید آشنایی کافی با هر یک از لوازم داشته باشید. همچنین از نظر اقتصادی با توجه به گران‌قیمت بودن لوازم و وجود برندهای مختلف و انواع محصولات آرایشی، بهتر است، ابتدا با کاربرد انواع لوازم آشنا شده و سپس لیستی از لوازم  مورد نیازتان را تهیه‌کرده و طبق آن خرید کنید، تا بعدها با کیفی پر از لوازم که مورد نیازتان نیستند مواجه نشوید.

در میان خانم‌ها کمتر کسی را می‌توان یافت که به لوازم آرایشی علاقه‌ای نداشته باشد.

لوازم آرایش امروزه بسیار گسترده شده‌اند و مانند گذشته به یک کرم و رژلب ختم نمی‌شود.

مهمترین لوازم آرایش از قبیل :

لوازم آرایش ابرو،  بدن، چشم، سایه چشم ، ریمل مژه ، صورت، لب، مو، ناخن راد میتوان در این سایت اشاره کرد.

مهمترین برند های آرایشی در فروشگاه اینترنتی bazakroo

الارو، الانسو ، کالیستا، بلک دایموند، وچه، یوانا، کوزارت، دوسه، مای، نوت، نوت مینرال، سیترای، سینره، ، یابی، این لی و شون

خرید اینترنتی لوازم آرایشی

برای خرید اینترنتی محصولات آرایشی با بهترین جنس و بالاترین رضایت مشتری با بهترین برند های روز دنیا زیر قیمت بازار با تضمین اصل بودن کالا میتوانید خرید اینترنتی خود را ثبت کنید

تا در سریع ترین زمان ممکن برای شما ارسال شود.

خرید محصولات آرایشی

در هنگام خرید محصولات آرایشی حتما به نکات زیر توجه کنید :

 • خريد از مراکز و فروشگاه هاي تخصصي و اینترنتی و داراي تاييديه معتبر
 • به تستر هايي که فروشنده به شما ميدهد اطمينان حاصل نفرماييد
 • به بافت مواد ،رنگ و بو توجه کنيد ( اين قسمت را ميتوان از اصلي ترين موارد شناخت لوازم دانست )
 • کدهاي رهگيري و ليبل هاي وزارت بهداشت

برای خرید لوازم با بهترین کیفیت و اصلیت کالا با بهترین بسته بندی از معتبرترین فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی bazakroo خرید خود را انجام دهید.

قیمت لوازم آرایشی

قیمت محصولات آرایشی به همراه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی bazakroo با قیمت مناسب و عمده و زیر قیمت بازار برای تمامی مشتریان لحاظ شده است

آرايش چشم نسبتاً آسان است ولی یادگیری استفاده از محصولات آرایشی چشم به روش صحیح کار ساده ای نیست و نیاز به تمرین دارد.